Thông tin Mooner
cutankcutank
Le Dinh Hieu
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100011578095876
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Chuyên - Đại học Vinh
Đia chỉ trường THPT: Lê Duẩn -TP Vinh
Ngày tham gia: 29-06-2018 09:34