Thông tin Mooner
daitrang123
Nguyễn Thị Đài Trang
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/duc.bluetooth
Tỉnh thành: Đồng Nai
Trường THPT: THPT Long Thành
Đia chỉ trường THPT: TT Long Thành H.Long Thành
Ngày tham gia: 04-01-2018 10:00