Thông tin Mooner
datle0409
Lê Tấn Đạt
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/LeTanDat0409
Tỉnh thành: Long An
Trường THPT: THPT Tân An
Đia chỉ trường THPT: Phường 3, TX Tân An
Ngày tham gia: 15-07-2018 09:50