Thông tin Mooner
doanhoi
Đoàn Minh Hiếu
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: hieudoanminh
Tỉnh thành: Lạng Sơn
Trường THPT: THPT Chuyên Chu Văn An
Đia chỉ trường THPT: Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
Ngày tham gia: 30-04-2016 10:05