Thông tin Mooner
h0918146575
Phan Công Hiếu
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: facebook.com/pch2001
Tỉnh thành: Tây Ninh
Trường THPT: THPT Chuyên Hoàng Lê Kha
Đia chỉ trường THPT: Phường 3 Thị xã Tây Ninh
Ngày tham gia: 07-07-2016 09:46