Thông tin Mooner
Honganh1810
Nguyễn Ánh Hồng
Level: 2 SP: 0
Đã làm 4 bài tập
FB: https://facebook.com/cobetsundere
Tỉnh thành: Nam Định
Trường THPT: THPT Trực Ninh A
Đia chỉ trường THPT: Xã Trực Cát H. Trực Ninh
Ngày tham gia: 16-07-2018 10:55