Thông tin Mooner
kimthanhltt01
Huỳnh Kim Thành
Level: 19 SP: 0
Đã làm 1268 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Bình Định
Trường THPT: THPT Lý Tự Trọng
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoài Châu Bắc, H. Hoài Nhơn
Ngày tham gia: 23-03-2017 02:41