Thông tin Mooner
kudodragon
Phạm Tiến Thắng
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/KudoDragon
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: Chuyên Sinh ĐH QG Hà Nội
Đia chỉ trường THPT: 182 đường Lương Thế Vinh
Ngày tham gia: 16-08-2016 10:23