Thông tin Mooner
lamkok12
le lam
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/lamkok21
Tỉnh thành: Phú Thọ
Trường THPT: Trường THPT Cẩm Khê
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
Ngày tham gia: 23-08-2016 01:41