Thông tin Mooner
moon2017
peaceminusone
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/yong.ngok
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hậu Lậc 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Văn Lộc, Hậu Lộc
Ngày tham gia: 23-03-2016 09:33