Thông tin Mooner
ngocchip2001
Nguyễn Minh Ngọc
Level: 8 SP: 100
Đã làm bài tập
FB:
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Chu Văn An
Đia chỉ trường THPT: P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
Ngày tham gia: 17-10-2017 09:07