Thông tin Mooner
nh0kluit123
Nguyễn Đắc Hoàng Việt
Level: 3 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/hihoangviet
Tỉnh thành: Quảng Nam
Trường THPT: THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đia chỉ trường THPT: Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngày tham gia: 16-09-2015 12:01