Thông tin Mooner
nqd2017
Nguyễn Thị Khánh Linh
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://m.facebook.com
Tỉnh thành: Đồng Tháp
Trường THPT: THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
Đia chỉ trường THPT: đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Ngày tham gia: 09-04-2016 11:22