Thông tin Mooner
phongplus
Hà Hải Phong
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: phongsn99@facebook.com
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Tứ Kỳ
Đia chỉ trường THPT: TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ
Ngày tham gia: 29-08-2016 09:10