Thông tin Mooner
rodiguez
Thầy Thịnh Nam
Level: 0 SP: 100
Đã làm 7 bài tập
FB: https://facebook.com/luu.ta.18
Tỉnh thành: Bình Thuận
Trường THPT: THPT Đức Linh
Đia chỉ trường THPT: Vỏ Xu-Đức linh
Ngày tham gia: 06-08-2014 02:14