Thông tin Mooner
shimhyunhyo
Shimhyunhyo YTB
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100012231546181
Tỉnh thành: Hà Giang
Trường THPT: THPT Việt Lâm
Đia chỉ trường THPT: TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên
Ngày tham gia: 21-12-2015 03:26