Thông tin Mooner
syphu98
Nguyễn Sỹ Phú
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/syphu98
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT 1/5
Đia chỉ trường THPT: Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn
Ngày tham gia: 22-03-2015 07:37