Thông tin Mooner
thanhtuyet99
Nguyễn Thị Tuyết
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/nguyenthanhtuyet
Tỉnh thành: Hà Nam
Trường THPT: Trường THPT Kim Bảng B
Đia chỉ trường THPT: Xã Tân Sơn, Kim Bảng
Ngày tham gia: 23-01-2016 08:47