Thông tin Mooner
thoamoon99
ThoaHMU
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100008742308973
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Điềm Thụy
Đia chỉ trường THPT: Thái Nguyên
Ngày tham gia: 21-03-2016 09:31