Thông tin Mooner
tieunhien2001
Nguyễn Trịnh Tiểu Nhiên
Level: 2 SP: 100
Đã làm 26 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100022871243815
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Chuyên Lê Khiết
Đia chỉ trường THPT: Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
Ngày tham gia: 13-07-2017 09:56