Thông tin Mooner
toanchien
Hoàng Quốc Trung
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/minhnghia.hoangtrung
Tỉnh thành: Vĩnh Phúc
Trường THPT: THPT Tam Đảo 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Bồ Lý H Tam Đảo
Ngày tham gia: 12-11-2016 08:21