Thông tin Mooner
trannhung0811
trần thị nhung
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/tran.nhung.0303
Tỉnh thành: Quảng Nam
Trường THPT: THPT Chuyên Lê Thánh Tông
Đia chỉ trường THPT: Thành phố Hội An, Quảng Nam
Ngày tham gia: 18-01-2018 08:52