Thông tin Mooner
tunght001
Lê Tùng
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100009113697434
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hoằng Hoá 2
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
Ngày tham gia: 17-03-2018 06:35