Thông tin Mooner
vanminhkieu
Trần Thị Thanh Kiều
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: Kieu Pu
Tỉnh thành: Bình Định
Trường THPT: THPT Số 1 Tuy phước
Đia chỉ trường THPT: TT Tuy Phước,HuyệnTuy Phước
Ngày tham gia: 07-06-2016 11:27