Thông tin Mooner
vutru1412
Phạm Vũ Bắc
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/ke.vu.1650?eid=ARAHjXBfasETEcxp3d7Do3VG_jizsgPxbzi0bb2nh6xj3SVAcMgZPCP87mP1xsfv1fKRNoj0vN8VWL2A
Tỉnh thành: Hải Phòng
Trường THPT: THPT Kiến An
Đia chỉ trường THPT: P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An
Ngày tham gia: 17-08-2016 09:27