TOP LEVEL THÁNG 9/2020
STTThành viênLevel ExpSP
1
LocNguyen3107200326 371190
2
vinhtu210622 2679100
3
hung261219 1902100
4
thao0411200319 190099
5
monte46017 170489
6
thaopi161217 1611100
7
kith16917 1587100
8
mt082217 1586100
9
huynhhangtran17 1559100
10
toqtrung07917 1556100
11
targetuni215 1550- -
12
hangnau16 149995
13
trangtranthuy20204 148087
14
Khangduy200316 147687
15
Unray16 146590
16
DTP200316 1397100
17
anhsa090615 1357- -
18
NguyenHongMinh190415 1340100
19
Huynhngan200315 1338100
20
votrantuyetthu180115 132295
21
vietanh260315 132094
22
thuhien0415 1313100
23
HuifaNara0315 1303100
24
khanhly19815 1272100
25
tunguyenvan31815 1265100
26
nguyenthithaovy1402315 1242100
27
manh10226215 1215100
28
leyen10060315 1203100
29
binhk3pro14 118696
30
ninhninha5 1170- -
Những nick có SP<80 sẽ không hiển thị SP và có mầu đen trên tất cả các bảng xếp hạng.