Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Combo Pro S Sinh 8+ 2024

Sách Môn Sinh Học
4.7(21)
1.000.000 ₫ 799.000 ₫-20% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đề thi thử miễn phí hàng tháng 19
CHỦ ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN, BIẾN DỊ 52
CHỦ ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN 54
CHỦ ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ 8
CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG 6
CHỦ ĐỀ 5: DI TRUYỀN NGƯỜI 10
CHỦ ĐỀ 6: TIẾN HÓA 30
CHỦ ĐỀ 7: SINH THÁI 32
CHỦ ĐỀ 8: SINH HỌC 11 29
Phần bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, quốc gia (Chỉ những em thi HSG thì mới xem phần này) 19