Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe image

Combo PRO S Tiếng Anh 8+ 2024

Sách Môn Tiếng Anh
4.7(21)
758.000 ₫ 596.000 ₫-21% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thì động từ 63
Sự phối thì 7
Sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ 6
Danh động từ 7
Động từ nguyên mẫu 11
Thức giả định 8
Câu bị động 9
Câu điều kiện 14
Động từ khuyết thiếu 8
Câu tường thuật 8
Câu hỏi đuôi 5
Mệnh đề quan hệ 16
Các loại mệnh đề 8
Mạo từ 8
Giới từ 6
Liên từ 11
Cụm động từ 17
Đảo ngữ 9
Các cấp so sánh 9
Trật tự tính từ 5
Cấu tạo từ 9
Từ chỉ số lượng 15
Cụm từ cố định 5
Thành ngữ 5
Cấu trúc tổng hợp 17
Phát âm - Trọng âm 18
Tình huống giao tiếp 2
Sửa lỗi sai 8
Câu đồng nghĩa 4
Kết hợp câu 3