Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Combo PRO S Toán 8+ 2024

Sách Môn Toán Học
4.7(21)
1.000.000 ₫ 395.000 ₫-60% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chuyên đề 1: Hàm số (phần 1) (Khảo sát hàm số và các dạng toán đặc trưng) 69
Chuyên đề 2: Hàm số (phần 2) (Hàm hợp và các dạng toán nâng cao) 67
Chuyên đề 3: Hình không gian (phần 1) (Khối đa diện và thể tích) 48
Chuyên đề 4: Hình không gian (phần 2 và 3) (Khối tròn xoay và hình nâng cao) 43
Chuyên đề 5: Mũ và Logarit (phần 1) 66
Chuyên đề 6: Mũ và logarit (phần 2) 48
Chuyên đề 7: Tích phân (phần 1) 53
Chuyên đề 8: Tích phân (phần 2) 40
Chuyên đề 9: Số phức 36
Chuyên đề 10: Hình Oxyz (phần 1) 56
Chuyên đề 11: Hình Oxyz (phần 2) 22
Chuyên đề 12: Ôn tập toán lớp 11 22
Chuyên đề 13: Đề ôn tập và kiểm tra giữa kì 1 0
Chuyên đề 14: Đề ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 0