Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe image

Những ý tưởng hay toán học - Tập 1 : Hàm số và ứng dụng

Sách tham khảo
4.7(21)
99.000 ₫ 59.000 ₫-40% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Những ý tưởng hay Toán học- tập 1: Hàm số và ứng dụng. - Hướng dẫn bấm máy tính. - Hệ thồng 46 ý tưởng giải bài tập hay về hàm số và ứng dụng. - Tặng khoá 46 video giảng. - Hơn 1000 bài tập vận dụng.

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 56
Chủ đề 2: Cực trị hàm số bậc ba và hàm trùng phương 46
Chủ đề 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số 53
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số 53
Chủ đề 5: Nhận diện đồ thị hàm số 32
Chủ đề 6: Phương pháp cô lập m giải bất phương trình 28
Chủ đề 8: Tương giao hàm hợp 41
Chủ đề 7: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số 45
Chủ đề 9: Đơn điệu và cực trị của hàm hợp 63
Chủ đề 10: Đơn điệu và cực trị của hàm trị tuyệt đối 46
Chủ đề 11: Tư duy hàm đặc trưng 57
Chủ đề 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 31
Chủ đề tổng hợp VD - VDC 22
Bài mới phát hành
1.BTTL - Phương pháp xử lí bài toán hàm ngược
2.Phương pháp xử lí bài toán hàm ngược
3.BTTL - Phương pháp điều kiện cần và đủ giải bất phương trình nghiệm đúng
4.Phương pháp điều kiện cần và đủ giải bất phương trình nghiệm đúng
5.BTTL - Bảng biến thiên kép biện luận số nghiệm của phương trình f(u) = k
6.Bảng biến thiên kép biện luận số nghiệm của phương trình f(u) = k
7.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm
8.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm
9.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) có hệ số góc k
10.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) có hệ số góc k
11.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= f(x) tại điểm
12.Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= f(x) tại điểm
13.BTTL - Tư duy hàm đặc trưng
14.Tư duy hàm đặc trưng
15.BTTL - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
16.Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
17.BTTL - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
18.Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
19.BTTL - Đơn điệu của hàm trị tuyệt đối
20.Đơn điệu của hàm trị tuyệt đối