Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe image
shoe image
shoe image

Những ý tưởng hay toán học - Tập 1 : Hàm số và ứng dụng

Sách tham khảo
4.7(21)
99.000 ₫ 59.000 ₫-40% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Những ý tưởng hay Toán học- tập 1: Hàm số và ứng dụng. - Hướng dẫn bấm máy tính. - Hệ thồng 46 ý tưởng giải bài tập hay về hàm số và ứng dụng. - Tặng khoá 46 video giảng. - Hơn 1000 bài tập vận dụng.

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 56
Chủ đề 2: Cực trị hàm số bậc ba và hàm trùng phương 46
Chủ đề 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số 53
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số 53
Chủ đề 5: Nhận diện đồ thị hàm số 32
Chủ đề 6: Phương pháp cô lập m giải bất phương trình 28
Chủ đề 8: Tương giao hàm hợp 41
Chủ đề 7: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số 45
Chủ đề 9: Đơn điệu và cực trị của hàm hợp 63
Chủ đề 10: Đơn điệu và cực trị của hàm trị tuyệt đối 46
Chủ đề 11: Tư duy hàm đặc trưng 57
Chủ đề 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 31
Chủ đề tổng hợp VD - VDC 22
Bài mới phát hành
1.BTTL - Phương pháp xử lí bài toán hàm ngược
2.Phương pháp xử lí bài toán hàm ngược
3.BTTL - Phương pháp điều kiện cần và đủ giải bất phương trình nghiệm đúng
4.Phương pháp điều kiện cần và đủ giải bất phương trình nghiệm đúng
5.BTTL - Bảng biến thiên kép biện luận số nghiệm của phương trình f(u) = k
6.Bảng biến thiên kép biện luận số nghiệm của phương trình f(u) = k
7.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm
8.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm
9.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) có hệ số góc k
10.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) có hệ số góc k
11.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= f(x) tại điểm
12.Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= f(x) tại điểm
13.BTTL - Tư duy hàm đặc trưng
14.Tư duy hàm đặc trưng
15.BTTL - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
16.Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
17.BTTL - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
18.Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
19.BTTL - Đơn điệu của hàm trị tuyệt đối
20.Đơn điệu của hàm trị tuyệt đối