Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 12 - Tập 1

Lớp 12
4.7(21)
150.000 ₫ 79.000 ₫-47% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

- Nội dung: Cuốn sách được chia thành 2 phần là Sách giáo khoa mới và Sách giáo khoa hiện hành. Mỗi Unit trong cuốn Ôn tập kiểm tra Tiếng anh Tập 1 bao gồm: + Vocabulary- Từ vựng. + Structures- Cấu trúc. + Grammar- Ngữ pháp. + Practice exercises- Bài tập thực hành.

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
SC. Revision unit for the first term 6
Unit 1: Life stories 21
Unit 2: Urbanization 12
Revision unit 1-2 9
Unit 3: The green movement 10
Unit 4: The mass media 8
Revision 3 + 4 6
Unit 5: Cultural Identity 7
REVISION UNIT FIRST TERM WRITTEN 6
SC. Unit 1: Home life 10
SC. Unit 2 - Cultural Diversity 7
SC. Unit 3: Ways Of Socialising 5
SC. Unit 4 - School Education System 6
SC. Unit 5 - Higher Education 7
SC. Unit 6: Future jobs 6
SC. Revision 4
SC. Revision Unit 1 - 2 - 3 5
Revision unit 4 - 5 1
SC. Unit 8: Life in the future 6