Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 12 - Tập 2

Lớp 12
4.7(21)
150.000 ₫ 79.000 ₫-47% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

* Sách Tiếng Anh 12 chương trình mới-Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Tập 2 (cô Trang Anh)

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Unit 6: Endangered species 8
Unit 7: Artificial intelligence 8
Unit 8: The world of work 8
Unit 9: Choosing a career 8
Unit 10: Lifelong learning 8
Revision for unit 6, 7, 8 3
Revision for the second term 6
SC. Unit 10 - Endangered Species 8
SC. Unit 11 - Books 8
SC. Unit 12 - Water sports 9
SC. Unit 13 - The 22nd sea games 8
SC. Unit 14 - International organizations 8
SC. Unit 15 - Women in society 8
SC. Unit 16 - The association of southeast asian nations 8
SC. Mid term 3
SC. Revision unit for the second term 6