Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tập 2 - Quy luật di truyền và di truyền quần thể

Sinh học 12
4.7(21)
200.000 ₫ 79.000 ₫-60% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 21
Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 21
Khóa học: Nâng cao - Quy luật di truyền 40
Khóa học: Nâng cao - Quy luật di truyền 40
Chuyên đề 1: Quy luật phân li 2
Chuyên đề 2: Quy luật phân li độc lập 4
Chuyên đề 3: Tương tác gen và gen đa hiệu 4
Chuyên đề 4: Liên kết gen và hoán vị gen 7
Chuyên đề 5: Di truyền liên kết giới tính 3
Chuyên đề 6: Di truyền ngoài nhân 1
Chuyên đề 7: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 2
Chuyên đề 8: Ôn tập quy luật di truyền 6
Chuyên đề 9: Di truyền quần thể 11