Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe image

Tổng ôn cấp tốc Hóa học

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 149.000 ₫-25% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1. HOÁ 11 13
Chủ đề 2. ESTE - LIPIT 6
Chủ đề 3. CACBOHIĐRAT 6
Chủ đề 4. AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN 10
Chủ đề 5. POLIME – VẬT LIỆU POLIME 4
Chủ đề 6. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI 7
Chủ đề 7. KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM 7
Chủ đề 8. MỘT SỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP QUAN TRỌNG 2
Chủ đề 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 1
Chủ đề 10. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP 3
Chủ đề 11. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO 10
Chủ đề 12. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT 4