Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tổng ôn Ngữ pháp Tiếng Anh

Sách Môn Tiếng Anh
4.7(21)
200.000 ₫ 189.000 ₫-5% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thì động từ 38
Sự phối thì 7
Sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ 6
Danh động từ và động từ nguyên mẫu 18
Thức giả định 7
Ôn tập 1 3
Câu bị động 9
Câu điều kiện 14
Động từ khuyết thiếu 7
Câu tường thuật 8
Câu hỏi đuôi 5
Ôn tập 2 1
Các loại mệnh đề 16
Mệnh đề quan hệ 5
Mạo từ 8
Giới từ 6
Liên từ 11
Cụm động từ 17
Đảo ngữ 8
Các cấp so sánh 9
Trật tự tính từ 5
Cấu tạo từ 7
Từ chỉ số lượng 15
Phát âm 8
Trọng âm 11
Cụm từ cố định 5
Thành ngữ 5
Luyện tập - Tình huống giao tiếp 2
Luyện tập - Cấu tạo từ 2
Kết hợp câu 3
Luyện tập - Câu đồng nghĩa 4
Luyện tập - Sửa lỗi sai 7
Luyện tập - Cấu trúc tổng hợp 11