Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tổng ôn Toán học lớp 12 tập 1

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 149.000 ₫-25% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sách tổng ôn toán học lớp 12 tập 1. - Tổng hợp toàn bộ kiến thức toán học lớp 12 đến mức 8- 10 điểm. - Live chữa bài theo lộ trình. - Tặng khoá Luyện thi thptqg môn Toán. - Bộ sách 2 tập, mua combo 2 tập tặng sổ tay toán học lớp 12.

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chương 1. Hàm số (nhận biết thông hiểu) 23
Chương 2: Mũ và logarit (nhận biết, thông hiểu) 35
Chương 3: Hình không gian (nhận biết-thông hiểu) 17
Chương 4: Hàm số (thông hiểu-vận dụng) 27
Cương 5: Mũ và logarit (thông hiểu-vận dụng) 12
Chương 6: Hình không gian (thông hiểu-vận dụng) 30
Chương 7: Hàm số (vận dụng-vận dụng cao) 35
Chương 8: Mũ và logarit (vận dụng-vận dụng cao) 13
Chương 9: Hình không gian (vận dụng vận dụng cao) 5