Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tổng ôn Vật Lý - Tập 1

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 149.000 ₫-25% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1: Đại cương dao động điều hòa 3
Chủ đề 2: Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về 3
Chủ đề 3: Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa 4
Chủ đề 4: Phương pháp đường tròn 3
Chủ đề 5: Tìm khoảng thời gian 3
Chủ đề 6: Tìm thời điểm lần thứ N - Cho trạng thái 1 tìm trạng thái 2 3
Chủ đề 7: Quãng đường - Số lần 3
Chủ đề 8: Thời gian đi hết quãng đường - Tốc độ trung bình 3
Chủ đề 9: Quãng đường thời gian dài nhất - Ngắn nhất 3
Chủ đề 10: Viết phương trình dao động điều hoà 3
Chủ đề 11: Đại cương con lắc lò xo 5
Chủ đề 12: Cơ năng con lắc lò xo 3
Chủ đề 13: Lực đàn hồi - Lực hồi phục - Con lắc lò xo 3
Chủ đề 14: Cắt ghép lò xo - Bài toán giữ lò xo 3
Chủ đề 15: Đại cương con lắc đơn 4
Chủ đề 16: Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực 3
Chủ đề 17: Tổng hợp dao động 3
Chủ đề 18: Khoảng cách 3
Chủ đề 19: Dao động tắt dần - Duy trì - Cưỡng bức 3
Chủ đề 20: Bài tập tổng hợp chương 1 3
Chủ đề 21. Quá trình truyền sóng và các dạng bài tập cơ bản 3
Chủ đề 22. Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng 3
Chủ đề 23. Quá trình truyền sóng và các dạng bài nâng cao 3
Chủ đề 24. Giao thoa sóng cơ bản 3
Chủ đề 25. Đếm giao thoa 4
Chủ đề 26. Giao thoa và các bài toán về pha 3
Chủ đề 27. Các bài tập tổng hợp nâng cao về giao thoa 3
Chủ đề 28. Sóng dừng cơ bản 3
Chủ đề 29. Sóng dừng nâng cao 3
Chủ đề 30. Sóng âm 4
Chủ đề 31. Bài tập tổng hợp chương 2 3