Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe image

Tổng ôn Vật Lý - Tập 2

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 149.000 ₫-25% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1: Đại cương điện xoay chiều 22
Chủ đề 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử 13
Chủ đề 3: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 13
Chủ đề 4: Cuộn dây không thuần cảm 14
Chủ đề 5: Giản đồ Vectơ 12
Chủ đề 6: Phương pháp số phức 11
Chủ đề 7: Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều 20
Chủ đề 8: Công suất 21
Chủ đề 9: Hiện tượng cộng hưởng 13
Chủ đề 10: Máy biến áp 12
Chủ đề 11: Truyền tải điện năng 16
Chủ đề 12: Máy phát điện xoay chiều 1 pha, máy phát điện xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha 11
Chủ đề 13: Mạch dao động LC - Phần 1 31
Chủ đề 14: Mạch dao động LC - Phần 2 19
Chủ đề 15: Sóng điện từ - Phần 1 13
Chủ đề 16: Sóng điện từ - Phần 2 14
Chủ đề 17: Tán sắc ánh sáng 11
Chủ đề 18: Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Phần 1 11
Chủ đề 19: Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Phần 2 20
Chủ đề 20: Giao thoa ánh sáng 2,3 thành phần 21
Chủ đề 21: Quang phổ và các loại tia 13
Chủ đề 22: Thuyết lượng tử ánh sáng, hiện tượng quang điện ngoài 12
Chủ đề 23: Hiện tượng quang điện trong, quang - phát quang, laze 17
Chủ đề 24: Mẫu nguyên tử Bo 11
Chủ đề 25: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 11
Chủ đề 26: Phản ứng hạt nhân 20
Chủ đề 27: Phóng xạ 22