Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe image
shoe image
shoe image

Tổng ôn Vật Lý - Tập 2

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 149.000 ₫-25% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1: Đại cương điện xoay chiều 4
Chủ đề 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử 3
Chủ đề 3: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 3
Chủ đề 4: Cuộn dây không thuần cảm 3
Chủ đề 5: Giản đồ Vectơ 4
Chủ đề 6: Phương pháp số phức 3
Chủ đề 7: Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều 3
Chủ đề 8: Công suất 3
Chủ đề 9: Hiện tượng cộng hưởng 3
Chủ đề 10: Máy biến áp 3
Chủ đề 11: Truyền tải điện năng 3
Chủ đề 12: Máy phát điện xoay chiều 1 pha, máy phát điện xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha 3
Chủ đề 13: Mạch dao động LC - Phần 1 3
Chủ đề 14: Mạch dao động LC - Phần 2 3
Chủ đề 15: Sóng điện từ - Phần 1 3
Chủ đề 16: Sóng điện từ - Phần 2 3
Chủ đề 17: Tán sắc ánh sáng 3
Chủ đề 18: Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Phần 1 3
Chủ đề 19: Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Phần 2 3
Chủ đề 20: Giao thoa ánh sáng 2,3 thành phần 3
Chủ đề 21: Quang phổ và các loại tia 3
Chủ đề 22: Thuyết lượng tử ánh sáng, hiện tượng quang điện ngoài 3
Chủ đề 23: Hiện tượng quang điện trong, quang - phát quang, laze 4
Chủ đề 24: Mẫu nguyên tử Bo 3
Chủ đề 25: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 3
Chủ đề 26: Phản ứng hạt nhân 3
Chủ đề 27: Phóng xạ 3