Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tự học hoá học - Tập 3 - Lý thuyết hoá vô cơ

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 79.000 ₫-60% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1. Đại cương kim loại 29
Chủ đề 2. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm 18
Chủ đề 3. Một số kim loại chuyển tiếp quan trọng 13
Chủ đề 4. Phân biệt một số chất vô cơ 3
Chủ đề 5. Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường 5
Chủ đề 6. Tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ 12
Bài mới phát hành
1.12.Hình vẽ - bố trí thí nghiệm hóa học
2.11. Phát biểu – mệnh đề
3.10. Chủ đề lý thuyết – xảy ra phản ứng thu được một số yêu cầu khác
4.9. Chủ đề lý thuyết – xảy ra phản ứng thu được đơn chất, thu được kim loại
5.8. Chủ đề lý thuyết – Xảy ra phản ứng và thu được muối thỏa mãn yêu cầu
6.7.Chủ đề lý thuyết – Xảy ra phản ứng thu được kết tủa
7.6.Chủ đề lý thuyết – Xảy ra phản ứng thu được chất khí
8.5.Chủ đề lý thuyết - Phương trình ion rút gọn và phản ứng oxi hóa khử
9.4.Chủ đề lý thuyết - Có xảy ra phản ứng hóa học hay không?
10.3.Lý thuyết đặc trưng - Đếm số chất trong dãy thỏa mãn
11.2.Lý thuyết đặc trưng – Dãy chuyển hóa dạng sơ đồ
12.1.Lý thuyết đặc trưng – Dãy chuyển hóa giả thiết chữ và bảng thí nghiệm
13.3.c. Xử lý trong phòng thí nghiệm và tổng hợp hóa học môi trường
14.3.b. Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường ĐẤT và NƯỚC
15.3.a. Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường KHÔNG KHÍ
16.2.Hóa học và vấn đề XÃ HỘI
17.1.Hóa học và vấn đề PHÁT TRIỂN KINH TẾ
18.3.Tổng hợp phân biệt – nhận biết một số chất vô cơ
19.2.Nhận biết một số CHẤT KHÍ, CHẤT RẮN
20.1.Nhận biết ION, CHẤT TAN trong dung dịch