Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe image

Tự học hóa học : Lớp 10- Tập 2

Lớp 10
4.7(21)
150.000 ₫ 119.000 ₫-20% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 5. NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC 12
Chủ đề 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 9
Chủ đề 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN) 10
Bài mới phát hành
1.Đề 7. Bài tập tự luận về hydrogen halide và hydrohalic acid
2.Đề 6. Dạng 3: Điều chế và ứng dụng của các halogen
3.Đề 5. Dạng 2: Tính chất hóa học của các đơn chất halogen
4.Đề 4. Dạng 1: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, và trạng thái tự nhiên của các đơn chất halogen
5.Đề 3. Dạng 3: Điều chế và ứng dụng của các halogen
6.Đề 2. Dạng 2: Tính chất hóa học của các đơn chất halogen
7.Đề 1. Dạng 1: Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên của các đơn chất halogen
8.Đề 9. Đề kiểm tra tổng hợp
9.Đề 8. Bài tập trắc nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
10.Đề 7. Bài tập tự luận về các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng
11.Bài 6. Bài tập trắc nghiệm về hệ số nhiệt độ Van’t Hoff
12.Đề 5. Bài tập tự luận về hệ số nhiệt độ Van’t Hoff
13.Đề 4. Bài tập trắc nghiệm về định luật tác dụng khối lượng
14.Đề 3. Bài tập tự luận về định luật tác dụng khối lượng
15.Đề 2. Bài tập trắc nghiệm về khái niệm tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình của phản ứng
16.Đề 1. Bài tập tự luận về khái niệm tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình của phản ứng
17.ĐỀ 11 – BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 4, 5
18.Đề 10. Bài tập tổng hợp chủ đề 5
19.Đề 9. Bài tập trắc nghiệm về dạng bài tập về định luật Hess
20.Đề 8. Bài tập tự luận về dạng bài tập về định luật Hess