Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tự học hoá học - Lớp 11

Lớp 11
4.7(21)
150.000 ₫ 119.000 ₫-20% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1: SỰ ĐIỆN LI 18
Chủ đề 2: NITƠ – PHOTPHO 25
Chủ đề 3: CACBON – SILIC 15
Chủ đề 4: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ 7
Chủ đề 5: HIĐROCACBON NO 7
Chủ đề 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO 13
Chủ đề 7: HIĐROCACBON THƠM 8
Chủ đề 8: ANCOL - PHENOL 9
Chủ đề 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC 17