Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tự học Hóa học lớp 12 - Tập 1 - Lý thuyết hóa hữu cơ

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 149.000 ₫-25% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Nội dung cuốn sách được chia theo 7 chủ đề lớn của hóa hữu cơ: ESTE – LIPIT – CACBOHIĐRAT – AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN – POLIME. Trong mỗi chủ đề lại chia nhỏ thành các dạng câu hỏi; đặc biệt là sự xuất hiện của các nhóm dạng câu hỏi lý thuyết vận dụng – vận dụng cao như: lý thuyết mệnh đề, đếm, dãy chuyển hóa, lý thuyết bảng,… Mức độ câu hỏi trong từng dạng cũng được sắp xếp theo ý đồ, từ dễ đến khó, nên cực kỳ dễ tự học. Thêm vào đó, kết thúc mỗi chủ đề sẽ có các đề tổng hợp, giúp kiểm tra đánh giá nội dung trong chủ đề đó và các chủ đề học trước đó. Ngoài 7 chủ đề, nhóm tác giả còn đưa vào chủ đề số 8 – TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ gồm các câu hỏi mức độ vận dụng – vận dụng cao dành cho các bạn có mục tiêu 8 – 9 – 10.

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 01. ESTE 29
Chủ đề 02. LIPIT - CHẤT BÉO 13
Chủ đề 03. CACBOHIĐRAT 28
Chủ đề 04. AMIN 16
Chủ đề 05. AMINO AXIT 12
Chủ đề 06. PEPTIT - PROTEIN - Hợp chất dạng CxHyNzOt 13
Chủ đề 07. POLIME 15
Chủ đề 8. Tổng hợp 2