Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tập 3 - Tiến Hóa và Sinh Thái Tự học sinh học Ứng Dụng Di Truyền Học

Sinh học 12
4.7(21)
200.000 ₫ 79.000 ₫-60% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 20
Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 20
Khóa học: Nâng cao - Di truyền quần thể và di truyền người 27
Khóa học: Nâng cao - Di truyền quần thể và di truyền người 27
Chuyên đề 1: Ứng dụng di truyền vào chọn giống 4
Chuyên đề 2: Di truyền học người 4
Chuyên đề 3: Bằng chứng tiến hóa và giới thiệu về một số thuyết tiến hóa 2
Chuyên đề 4: Các nhân tố tiến hóa 6
Chuyên đề 5: Loài và sự hình thành loài mới 2
Chuyên đề 6: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất 1
Chuyên đề 7: Cá thể và quần thể 5
Chuyên đề 8 - Quần xã sinh vật 3
Chuyên đề 9: Cấu trúc của hệ sinh thái và sinh quyển 2
Chuyên đề 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái 3