Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tự học toán học - Tập 2 - Khảo sát hàm số và ứng dụng

Lớp 12
4.7(21)
200.000 ₫ 79.000 ₫-60% GIẢM

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia 2022 - 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng: - Tặng kèm khoá học - video bài giảng online trong từng chủ đề. - Truy cập không giới hạn lời giải chi tiết tại Moon. - Hỏi-đáp cùng Smod Moon hỗ trợ giải mọi dạng bài tập, lý thuyết 12 từ cơ bản đến vận dụng cao. - 100% bài tập có đáp án, lời giải chi tiết. - Tặng sổ tay kiến thức lớp 12 môn toán khi mua combo 5 sách tự học môn toán.

Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 5
Chủ đề 2: Cực trị của hàm số 4
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 4
Chủ đề 4: Tính đơn điệu và cực trị hàm bậc ba chứa tham số phần 1 3
Chủ đề 5: Định lý Viet xử lý điểm cực trị của hàm số bậc ba 2
Chủ đề 6: Nhận diện đồ thị hàm số - phần 1 (bậc 3 và bậc 4 trùng phương) 4
Chủ đề 7: Tiệm cận của đồ thị hàm số 4
Chủ đề 8: Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=k 4
Chủ đề 9: Tính đơn điệu hàm phân thức bậc nhất chứa tham số 4
Chủ đề 10: Nhận diện đồ thị hàm số phân thức bậc nhất 2
Chủ đề 11: Tính đơn điệu của hàm số trên khoảng, đoạn - phần 1 3
Chủ đề 12: Tính đơn điệu của hàm số trên khoảng, đoạn - phần 2 4
Chủ đề 13: Tọa độ điểm cực trị đồ thị hàm bậc ba 2
Chủ đề 14: Cực trị hàm trùng phương chứa tham số 3
Chủ đề 15: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (phương pháp ẩn phụ+tham số) 4
Chủ đề 16: Bài toán tương giao chứa tham số m - phần 1 3
Chủ đề 17: Bài toán tương giao chứa tham số m - phần 2 2
Chủ đề 18: Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị 2
Chủ đề 19: Bài toán tiệm cận chứa tham số m 2
Chủ đề 20: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 5
Chủ đề 21: Tương giao hàm hợp 7
Chủ đề 22: Tính đơn điệu của hàm hợp 4
Chủ đề 23: Tính đơn điệu của hàm hợp phần 2 3
Chủ đề 24: Cực trị hàm hợp - phần 1 3
Chủ đề 25: Cực trị hàm hợp phần 2 4
Chủ đề 26: Tương giao hàm hợp - phần 2 3
Chủ đề 27: Đơn điệu và cực trị hàm trị tuyệt đối phần 1 6
Chủ đề 28: Đơn điệu và cực trị hàm trị tuyệt đối – Phần 2 3
Chủ đề 29: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm hợp 3
Chủ đề 30: Phương pháp bảng biến thiên kép tìm Min-max hàm hợp 3
Chủ đề 31: Phương pháp bội nghiệm - phần 1 3
Chủ đề 32: Phương pháp bội nghiệm - phần 2 2
Chủ đề 33: Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp 4
Chủ đề 34: Ứng dụng min – max 3
Chủ đề 35: Tư duy hàm đặc trưng 3
Chủ đề 36: Đơn điệu hàm trị tuyệt đối chứa tham số m 2
Chủ đề 37: Min – max hàm chứa dấu trị tuyệt đối 3
Chủ đề 38: Tiệm cận và tiếp tuyến chứa hàm hợp 3
Chủ đề 39: Tính đơn điệu của hàm ngược 4
Chủ đề 40: Phương pháp tỷ lệ hóa 5