Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

shoe imageshoe imageshoe image
shoe image
shoe image
shoe image

Tuyển tập 10000 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Tập 1. Lịch sử thế giới (3000 câu hỏi)

Sách Môn Lịch sử
4.7(21)
250.000 ₫ 79.000 ₫-68% GIẢM
Số Lượng:
Thêm Vào Giỏ Mua Ngay
MỤC LỤC
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Chủ đề 1. NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ (1917 – 1941) 4
Chủ đề 2. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 5
Chủ đề 3. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI (1918 – 1939) 4
Chủ đề 4. HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TRONG THẾ KỈ XX VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ 3
Chủ đề 5. NHỮNG SỰ KIỆN LỚN CỦA THẾ GIỚI (GIỮA THẾ KỈ XIX – 2000) TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM 5
Chủ đề 6. HỘI NGHỊ IANTA, HỘI NGHỊ PỐTXĐAM (1945) VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ 4
Chủ đề 7. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) 6
Chủ đề 8. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI (1945 – 2000) 12
Chủ đề 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000) 6
Chủ đề 10. CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, LIÊN MINH KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI (1945 – 2000) 7
Chủ đề 11. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000) 9
Chủ đề 12. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT (1945 – 2000) VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 6
Chủ đề 13. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA THẾ GIỚI CHO VIỆT NAM (1917 – 2000) 3
Chủ đề 14. TỔNG ÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1917 – 2000) 9
Đề thi THPT Quốc Gia tham khảo 5
Lịch sử thế giới lớp 11 10
Lịch sử thế giới lớp 12 21
Bài mới phát hành
1.Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 2)
2.Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1)
3.Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa (nửa sau thế kỉ XX)
4.Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) (phần 3)
5.Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) (phần 2)
6.Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) (phần 1)
7.Liên minh khu vực ở Tây Âu (so sánh với tổ chức ASEAN)
8.Chính sách đối ngoại của Tây Âu và Nhật Bản (1945 - 2000)
9.Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) (phần 3)
10.Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) (phần 2)
11.Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) (phần 1)
12.Ấn Độ, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (1945 – 2000)
13.Sự ra đời và mở rộng của tổ chức ASEAN. Quan hệ Việt Nam - ASEAN
14.Khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000) (phần 2)
15.Khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000) (phần 1)
16.Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á (1945 – 2000) (phần 2)
17.Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á (1945 – 2000) (phần 1)
18.Khái quát về phong trào đấu tranh giành độc lập trong thế kỉ XX
19.Liên Xô và Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)
20.Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (phần 2)