Na2CrO4
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Na2CrO4

Tuyển chọn 110 bài tập về Na2CrO4

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hợp chất X có màu đỏ thẫm, tan rất tốt trong nước tạo thành dung dịch E chứa hỗn hợp hai axit trong đó axit Y là có màu cam, cho NaOH dư vào E được dung dịch chứa chất Z có màu vàng. Thêm tiếp axit sunfuric vào đến dư được chất T có màu da cam. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. CrO3, H2CrO4, Na2CrO4, Na2Cr2O7.
B. Cr2O3, H2Cr2O7, Na2CrO4, Na2Cr2O7.
C. Cr2O3, H2Cr2O7, Na2Cr2O7, Na2CrO4.
D. CrO3, H2Cr2O7, Na2CrO4, Na2Cr2O7.
Bài 2. Natricromit có công thức phân tử là
A. Na2CrO4.
B. Na2Cr2O7.
C. NaCrO2.
D. Na2CrO2.
Bài 3. Công thức của natri đicromat là
A. NaCrO2.
B. Na2SO4.
C. Na2CrO4.
D. Na2Cr2O7.
Bài 4. Cho dãy biến đổi sau: h5.png
X, Y, Z, T là
A. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4.
B. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO7.
C. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4.
D. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO7.
Bài 5. Trong môi trường NaOH, chất nào sau đây bị Br2 oxi hóa thành muối Na2CrO4?
A. Cr2(SO4)3.
B. Na2Cr2O7.
C. H2CrO4.
D. H2CrO4.
Bài 6. Cho các phát biểu sau về crom:
(a) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng.
(b) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 thì dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam.
(c) Cho crom (VI) oxit vào nước thu được dung dịch chứa hai axit.
(d) Cr2O3 tan trong dung dịch NaOH loãng.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Bài 7. Công thức hóa học của natri đicromat là
A. Na2Cr2O7.
B. NaCrO2.
C. Na2CrO4.
D. Na2SO4.
Bài 8. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. Cr(OH)3.
B. Cr(OH)2.
C. NaCrO2.
D. Na2CrO4.
Bài 9. Cho sơ đồ phản ứng:
19.png
Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:
A. CrCl3 và Na2Cr2O7
B. CrCl3 và Na2CrO4
C. CrCl2 và Cr(OH)3
D. CrCl2 và Na2CrO4
Bài 10. Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch nào sau đây không có hiện tượng hóa học xảy ra?
A. Dung dịch Na2CrO4
B. Dung dịch AlCl3
C. Dung dịch NaHCO3
D. Dung dịch NaAlO2
Bài 11. Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?
A. NaCrO2
B. Na2CrO4
C. CrO
D. Cr2O3
Bài 12. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa tác dung được với dung dịch NaOH loãng?
A. CrCl3.
B. Cr(OH)3.
C. Na2CrO4.
D. NaCrO2.
Bài 13. Cho sơ đồ phản ứng:
h1.png
X, Y, Z lần lượt là
A. CrBr3, Na2Cr2O7, CrCl3
B. Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3
C. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl2
D. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl3
Bài 14. Cho sơ đồ chuyển hóa:
22he.png
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, NaCrO2.
B. FeSO4, CrSO4, NaCrO2, Na2CrO4.
C. FeSO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2, Na2CrO4.
D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, Na2Cr2O7.
Bài 15. Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:
A. Dung dịch chuyển từ màu vàng thành không màu.
B. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
C. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.
D. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam.
Bài 16. Cho dãy biến đổi sau
67h.png
X, Y, Z, T là
A. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2Cr2O7.
B. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4.
C. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4.
D. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO7.
Bài 17. Công thức của Natri cromat là:
A. Na2CrO7.
B. Na2CrO4 .
C. NaCrO2.
D. Na2Cr2O7.
Bài 18. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?
A. CrCl3.
B. Cr(OH)3.
C. Na2CrO4.
D. NaCrO2.
Bài 19. Cho sơ đồ phản ứng:

X, Y, Z lần lượt là
A. CrBr3, Na2Cr2O7, CrCl3.
B. Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3.
C. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl2.
D. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl3.
Bài 20. Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:
635992[de].png
Các chất X, và Z lần lượt là
A. Na2Cr2O7 và NaCrO2.
B. Na2CrO4 và Cr(OH)3.
C. Na2CrO4 và NaCrO2.
D. Na2Cr2O7 và Cr(OH)3.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017