axetilen
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

axetilen

Tuyển chọn 1009 bài tập về axetilen

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hỗn hợp X gồm axetilen, eten, etan và hiđro. Dẫn 16,8 lít (đktc) hỗn hợp khí X qua Ni (nung nóng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thu được 98,5 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình chứa tăng thêm m gam. Giá trị của m là
A. 39,1    
B. 59,4    
C. 25,6  
D. 27,4
Bài 2. Cho các chất: etan, axetilen, phenol, anđehit axetic, axit axetic, vinyl axetat. Số chất tác dụng được với nước brom là
A. 3.
B. 5. 
C. 4.
D. 6. 
Bài 3. Hỗn hợp khí X gồm axetilen, anđehit fomic và hiđro. Cho V lít X (đktc) đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 10,8 gam H2O. Giá trị của V là
A. 4,48.
B. 17,92.
C. 13,44. 
D. 6,72. 
Bài 4. Có các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất có nối đôi C=C nên đều tác dụng được với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ nitron; tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1. 
Bài 5. Cho các chất: Glucozơ, saccarozơ, axeton, butađien, xiclopropan, benzen, axetilen, metan. Dãy gồm các chất làm mất màu nước brôm là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 6. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả ghi trong bảng sau:
di.png
X, Y, Z, T lần lượt là
A. Axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.
B. Axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu-Ala-Gly.
C. Axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly-Ala-Ala
D. Axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.
Bài 7. Công thức phân tử của axetilen là
A. CaC2
B. C2H2.
C. C2H6.
D. C2H4.
Bài 8. Chất nào sau đây có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa?
A. Metan.
B. Etilen.
C. Axetilen.
D. Benzen.
Bài 9. Phản ứng thủy phân canxi cacbua dùng để điều chế chất khí (X) trong phòng thí nghiệm. Khí X là
A. Etan.
B. Etilen.
C. Metan.
D. Axetilen.
Bài 10. Sục axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư xuất hiện kết tủa màu
A. nâu đỏ.
B. tím.
C. vàng.
D. xanh.
Bài 11. Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen?
A. Al4C3.
B. CaC2.
C. CH4.
D. Ag2C2.
Bài 12. Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Aren.
B. Ankin.
C. Anken.
D. Ankan.
Bài 13. Một bình kín chỉ chứa các chất sau : axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với hiđro là 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y ở đktc. Khí Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,55 mol Br2. Giá trị của m là
A. 76,1.
B. 92,0.
C. 75,9.
D. 91,8.
Bài 14. Tên gọi của chất có công thức phân tử CH4
A. Axetilen.
B. Metan.
C. Etan.
D. Etilen.
Bài 15. Ngày nay, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là
A. Etilen
B. Axetilen
C. Metan
D. Propilen
Bài 16. Một bình kín chỉ chứa một ít bột niken và hỗn hợp X gồm 0,05 mol điaxetilen (HC≡C-C≡CH), 0,1 mol hiđro. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 22,5. Cho Y phản ứng vừa đủ với 0,04 mol AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thu được 5,84 gam kết tủa và 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Khí Z phản ứng với tối đa a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,02
B. 0,03
C. 0,01
D. 0,04
Bài 17. Cho dãy các chất sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat. Số chất trong dãy tác dụng được với H2 nung nóng, xúc tác Ni là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Bài 18. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện
A. kết tủa màu trắng
B. Kết tủa đỏ nâu.
C. kết tủa vàng nhạt.
D. dung dịch màu xanh.
Bài 19. Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 20. Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017