dao động tuần hoàn
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

dao động tuần hoàn

Tuyển chọn 65 bài tập về dao động tuần hoàn

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Một con lắc đơn được treo tại một điểm cố định. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng để dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi buông, bỏ qua ma sát. Chuyển động của con lắc là
A. chuyển động thẳng đều
B. dao động tuần hoàn.
C. chuyển động tròn đều
D. dao động điều hoà.
Bài 2. Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính
A. là một chuyển động đều.
B. được xem là một dao động điều hòa.
C. là một dao động tuần hoàn
D. không được xem là một dao động điều hòa.
Bài 3. Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là
A. chu kì dao động.
B. biên độ dao động.
C. tần số dao động.
D. pha dao động
Bài 4. Một con lắc đơn dao động tuần hoàn, mỗi phút con lắc thực hiện được 360 dao động. Tần số dao động của con lắc là
A. 5 Hz.
B. 6 Hz.
C. 7 Hz.
D. 8 Hz.
Bài 5. Một con lắc đơn dao động tuần hoàn với biên độ góc α0 = 750, chiều dài dây treo con lắc là 1m, lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của con lắc khi đi qua vị trí có li độ góc α0 = 350 bằng:
A. 10,98 m/s.
B. 1,82 m/s.
C. 2,28 m/s.
D. 3,31 m/s.
Bài 6. Quả lắc đồng hồ dao động tuần hoàn với tần số 1 Hz. Biết thanh treo quả lắc dài 40 cm, và trong quá trình dao động, thanh treo quét 1 góc bằng 0,2 rad. Tốc độ trung bình của quả lắc trong 5 s chuyển động là
A. 16 cm/s.
B. 20 cm/s.
C. 32 cm/s.
D. 25 cm/s.
Bài 7. Một chất điểm dao động tuần hoàn với chu kì bằng 0,4 s. Biết rằng độ dài quỹ đạo chuyển động của chất điểm là 10 cm. Quãng đường mà chất điểm đi được trong 4 s là
A. 20 cm.
B. 2 m.
C. 4 m.
D. 40 cm.
Bài 8. Một chất điểm dao động tuần hoàn với chu kì 0,2 s. Biết rằng trong 2 s, chất điểm đi được tổng quãng đường dài 1,6 m. Độ dài quỹ đạo chuyển động của chất điểm là
A. 4 cm.
B. 8 cm.
C. 12 cm.
D. 16 cm.
Bài 9. Dao động của con lắc đơn là một dao động tuần hoàn. Biết rằng mỗi phút con lắc thực hiện 360 dao động. Tần số dao động của con lắc là
A. 1/6 Hz.
B. 6 Hz.
C. 60 Hz.
D. 360 Hz.
Bài 10. Hai vật A và B dao động tuần hoàn với tần số lần lượt là fA = 2Hz và fB = 3Hz. Hỏi vật nào dao động nhanh hơn?
A.
B.
C.
D.
Bài 11. Hai vật A và B dao động tuần hoàn với chu kỳ lần lượt là TA = 2s và TB = 3s. Hỏi vật nào dao động nhanh hơn?
A.
B.
C.
D.
Bài 12. Nhận xét nào dưới đây là sai ? Dao động cơ điều hòa là một
A. chuyển động có giới hạn trong không gian
B. dao động cơ học
C. dao động tuần hoàn
D. chuyển động có quỹ đạo hình sin
Bài 13. Đối với môt dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trang thái dao động lập lại như cũ gọi là
A. tần số dao động
B. chu kỳ dao động
C. tần số góc
D. pha của dao động
Bài 14. Trong dao động tuần hoàn :
A. khoảng thời gian ngắn nhất để vật lại đi qua vị trí cũ không phải là chu kì dao động
B. tần số dao động không phụ thuộc đặc tính của hệ dao động 
C. gia tốc phụ thuộc thời gian theo quy luật a = ω2Acos(ωt + φ), với ω, A và φ là các hằng số
D. tần số dao động không phải là một hằng số
Bài 15. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ là
A. Tần số dao động.
B. Chu kì dao động.
C. Tần số góc.
D. Pha ban đầu.
Bài 16. Quả lắc đồng hồ dao động tuần hoàn với tần số 0,5 Hz. Biết thanh treo quả lắc dài 30 cm, và trong quá trình dao động, thanh treo quét một góc bằng 0,2 rad. Tốc độ trung bình của quả lắc trong 10 s chuyển động là
A. 6 cm/s.
B. 3 cm/s.  
C. 12 cm/s.
D. 5 cm/s.
Bài 17. Một chất điểm dao động tuần hoàn với chu kỳ bằng 0,2 s. Biết rằng trong 4 s, chất điểm đi được tổng quãng đường dài 2 m. Độ dài quỹ đạo chuyển động của chất điểm là
A. 40 cm.
B. 5 cm.
C. 10 cm.
D. 20 cm.
Bài 18. Cho một vật nhỏ đang dao động tuần hoàn với tần số bằng 5 Hz. Biết rằng trong mỗi dao động vật đi được tổng quãng đường bằng 8 cm. Tổng quãng đường vật đi được trong 1,2 giây chuyển động là
A. 12 cm.
B. 24 cm.
C. 32 cm.
D. 48 cm.
Bài 19. B010201 05S – Vi du
Một khúc gỗ hình trụ tròn tiết diện là s (m2), có khối lượng là m (kg), được thả đứng cân bằng nửa nổi nửa chìm trên mặt nước sao cho trục của hình trụ hướng theo phương thẳng đứng. Biết gia tốc trọng trường là g (m/s2) và khối lượng riêng của nước là ρ (kg/m3). Kích thích cho khúc gỗ dao động nhỏ theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào dưới đây là sai ?
A. Khúc gỗ dao động tuần hoàn.
B. Khúc gỗ dao động điều hòa.
C. Tần số dao động của khúc gỗ là √[(ρgs)/m].
D. Chu kỳ dao động của khúc gỗ là 2π√[m/(ρgs)].
Bài 20. Cho một vật nhỏ đang dao động tuần hoàn với tần số bằng 5 Hz. Biết rằng trong mỗi dao động vật đi được tổng quãng đường bằng 8 cm. Tổng quãng đường vật đi được trong 1,2 giây chuyển động là
A. 12 cm.
B. 24 cm.
C. 32 cm.
D. 48 cm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin