động cơ không đồng bộ ba pha
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

động cơ không đồng bộ ba pha

Tuyển chọn 141 bài tập về động cơ không đồng bộ ba pha

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường là nB thì tốc độ quay của rôto là n. Kết luận nào sau đây đúng?
A. n < nB.
B. n = nB.
C. n ≥ nB.
D. n > nB.
Bài 2. Cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số góc ω = 120π rad/s vào ba cuộn dây của stato của một động cơ không đồng bộ ba pha. Từ trường quay do stato tạo ra có tần số quay bằng
A. 60π vòng/s.
B. 120 vòng/s.
C. 120π vòng/s.
D. 60 vòng/s.
Bài 3. Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha ?
A. Biến đổi điện năng thành năng lượng khác
B. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha
C. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay
D. Có hai bộ phận chính là roto và stato
Bài 4. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số
A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải.
D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây stato.
Bài 5. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto
A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.
C. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.
D. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
Bài 6. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của roto
A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
B. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
C. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.
D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.
Bài 7. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa vào hiện tượng
A. cảm ứng điện từ.
B. tự cảm.
C. cảm ứng điện từ và từ trường quay.
D. tự cảm và từ trường quay.
Bài 8. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto
A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
C. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
D. bằng tốc độ quay của từ trường.
Bài 9. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là chu kỳ quay của roto. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. T1 = T2 = T3
B. T1 = T2 < T3
C. T1 > T2 > T3
D. T1 = T2 > T3
Bài 10. Điều nào sau đây sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha
A. Động cơ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
B. Tốc độ quay của khung dây luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay
C. Động cơ không đồng bộ ba pha biến đổi điện năng thành cơ năng
D. Chu kỳ quay của khung dây luôn nhỏ hơn chu kỳ quay của từ trường quay
Bài 11. Trong động cơ không đồng bộ ba pha (3 cuộn dây). Gọi f1 là tần số dòng điện 3 pha, f2 là tần số quay của từ trường tại tâm O, f3 là tần số quay của rôto. Chọn kết luận đúng:
A. f1 > f2 = f3
B. f1 > f2 > f3
C. f1 = f2 > f3
D. f1 < f2 < f3
Bài 12. Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha?
A. Có hai bộ phận chính là Stato và Rôto. 
B. Biến đổi điện năng thành năng lượng khác. 
C. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha. 
D. Hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
Bài 13. Người ta gọi động cơ không đồng bộ ba pha vì :
A. pha của ba dòng điện tạo ra bởi động cơ là khác nhau.
B. cấu tạo của ba cuộn dây là phần cảm của động cơ khác nhau.
C.  phần ứng của động cơ không phải là ba cuộn dây giống nhau như phần cảm của động cơ.
D. tốc độ quay của rôto khác với tốc độ quay của từ trường quay.
Bài 14. Chọn kết luận sai khi nói về máy dao điện ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha.
A. Đều có ba cuộn dây giống nhau gắn trên phần vỏ máy và đặt lệch nhau 120o.
B. Động cơ không đồng bộ ba pha thì rôto là một số khung dây dẫn kín
C. Máy phát điện ba pha thì rôto là một nam châm điện và ta phải tốn công cơ học để làm nó quay.
D. Động cơ không đồng bộ ba pha thì ba cuộn dây của stato là phần ứng.
Bài 15. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto
A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường
B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường
C. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng
Bài 16. Gọi B0 là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở stato của động cơ không đồng bộ ba pha. Cảm ứng từ tổng hợp của từ trường quay tại tâm stato có trị số bằng:
A. B = 0,5B0
B. B = B0
C. B = 3B0
D. B = 1,5B0
Bài 17. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động thì tốc độ quay của roto
A. lớn hơn tần số góc của dòng điện.
B. bằng tần số góc của dòng điện.
C. nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.
D. bằng tốc độ quay của từ trường quay.
Bài 18. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là chu kỳ quay của roto. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. T1 = T2 > T3.
B. T1 > T2 > T3.
C. T1 = T2 < T3.
D. T1 = T2 = T3.
Bài 19. Chọn câu sai dưới đây
A. Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng.
B. Động cơ không đồng bộ ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha
C. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, vận tốc góc của khung dây luôn nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay
D. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
Bài 20. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là chu quay của roto. Biểu thức nào sau đây là đúng?
A. T1= T2 > T3.
B. T1 = T2 < T3.
C. T1 = T2 = T3.
D. T1> T2 > T3.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017