etyl axetat
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

etyl axetat

Tuyển chọn 881 bài tập về etyl axetat

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho các chất sau: metyl acrylat, saccarozơ, triolein, glucozơ, etyl axetat, tinh bột. Số chất trong dãy phản ứng được với H2 (xúc tác Ni) là
A. 6  
B.
C. 5    
D.
Bài 2. Các chất: anbumin, saccarozơ, tinh bột, triolein, etyl axetat, số chất bị thuỷ phân trong môi trường kiềm là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Bài 3. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong phân tử vinyl axetat có hai liên kết π. 
B.  Metyl axetat có phản ứng tráng bạc. 
C. Tristearin có tác dụng với nước brom.
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit hữu cơ. 
Bài 4. Đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được
A. glixerol.
B. xenlulozơ.
C. etyl axetat.
D. glucozơ.
Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Etyl axetat, và axit axetic thu được CO2 và m gam H2O. hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 9,0
B. 6,3.
C. 7,2
D. 3,6
Bài 6. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etyl amin, Gly-ala, tơ nilon-6. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 7. Cho 11,1 gam este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được muối và 6,9 gam ancol etylic. Tên của X là
A. metyl axetat.
B. etyl axetat.
C. etyl fomat.
D. etyl propionat.
Bài 8. Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 4,10.
B. 4,28.
C. 2,90.
D. 1,64.
Bài 9. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là:
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Bài 10. Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tuả. Giá trị của m là:
A. 3,6.
B. 5,4.
C. 6,3.
D. 4,5.
Bài 11. Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là
A. Gly–Ala.
B. tinh bột.
C. etyl axetat.
D. glucozơ.
Bài 12. Hỗn hợp X gồm etyl axetat và glucozơ. Để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 44,8 lít oxi ( đktc), sau phản ứng thu được 83,6 gam CO2. Nếu cho m gam X nói trên tráng bạc hoàn toàn th́ì lượng Ag thu được là
A. 75,6g.
B. 54g .
C. 43,2g.
D.  27g.
Bài 13. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
A. propyl propionat.
B. metyl propionat.
C. propyl fomat.
D. metyl axetat.
Bài 14. Cho các este: metyl axetat (1), vinyl axetat (2), tristearin (3), benzyl axetat (4), etyl acrylat (5), iso-amyl axetat (6). Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu được ancol là:
A. 3.     
B. 4. 
C. 5.   
D. 6. 
Bài 15. Hợp chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam?
A. Chất béo.
B. Lòng trắng trứng.  
C. Glucozơ. 
D. Etyl axetat. 
Bài 16. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
30hi.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:
A. saccarozơ, triolein, lysin, anilin.
B. hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol.
C. xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ.
D. saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin.
Bài 17. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, phenyl axetat, vinyl fomat, Etyl clorua. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra ancol là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Bài 18. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat và metyl fomat, metyl axetat thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 5,6.
B. 17,6.
C. 4,8.
D. 7,2
Bài 19. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
64ht.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ.
B. saccarozơ, triolein, lysin, anilin.
C. hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol.
D. saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin.
Bài 20. Cho dãy các chất sau: Etyl axetat, Glucozơ, Saccarozơ, Ala-Gly-Glu, Ala-Gly, anbumin. Số chất trong dãy có phản ứng với Cu(OH)2
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D.  3.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017